17.-23. OKTOBER 2024

Trinn 1 inneheld totalt 35 timar undervisning/forelesingar. Undervisninga er ikkje berre basert på fotografi, men på alle andre kunstartar som litteratur, musikk, film og annan visuell kunst. I tillegg til undervisning er det sett av tid til eiga fotografering og kontinuerleg rettleiing.

Trinn 1 blir omtalt som ei reise, og fotografisk kunnskap er langt frå det viktigaste, men det er haldninga til å skapa som er i fokus denne veka. Dette er eit kurs for alle! Vi har ein stab som hjelper til med tekniske utfordringar, så ikkje la mangel på kunnskap hinder deg i å melda deg på.

Praktisk informasjon

  • Frivillig fellesmiddag, kvelden før kursstart, kl 19.00
  • Undervisninga startar 18. oktober kl 08.30
  • Lunsj og middag serveres på ulik tidspunkt, som dykk får informasjon om ved ankomst
  • Alle deltagarar må ha eiga utstyr
  • Kvar deltagar må velje om du vil arbeide digitalt eller analogt

Priser:

MK Workshop Trinn 1                 Kr 9.000,-
Villa Vågå Hotel – Helpensjon   Kr 11.000,-

Kontakt oss

Kontakt oss

First
Last

Meld deg på workshop her