Munch-vandring

Edvard Munch er ein målar av verdsformat og truleg den mest kjende kunstnaren Noreg har hatt. Han var både anerkjend og omdiskutert i si samtid, og mange oppfatta han som sjølvoppteken, sky og sentrert om seg sjølv og sin eigen kunst. På Munch-vandring i Vågå vil du oppdage at han hadde fleire sider.

Praktisk informasjon

Meir info: munchvandring.no