Med den urgamle prestegarden Ullinsvin som rame og fundament, inviterar galleriet til moderne utstillingslokal med topp kunstnarar og kulturopplevingar. Ullinsvin ligg på ei lita høgde ved Vågåmo sentrum og består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda.

2023: Utstillinga av Hennes Majestet Dronning Sonja og vår eigen Kjell Erik Killi-Olsen.

Praktisk informasjon

Åpningstider: Tysdag-sundag kl. 11.00 – 16.00